นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม