โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแด่ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561 โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นผู้มอบ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562