Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับรางวัลเด็กดีมีค่านิยม ในโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.