นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House 2020 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท