Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

นายชัยชนะ สุทธิวรชัย นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House 2020 ปีการศึกษา 2562 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท

เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2563 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะผู้บริหารโรงเรียน กล่าวอวยพรและมอบของขวัญให้กับนักเรียน เนื่องในวันคริสต์มาส เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562

เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จึงได้จัดพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมี นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานจุดเครื่องทองน้อย เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2562

กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ณ หอประชุมโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2020 samroiwit.ac.th Rights Reserved.