ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2556 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาและ ผ้าอาบน้ำฝนโดยมีคณะครูและนักเรียน ร่วมนำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวายตามวัดต่าง ๆ  ในเขตอำเภอสามร้อยยอด ดังนี้

1. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดไร่ใหม่สามัคคี

2. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดสามร้อยยอด

3. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศาลาลัย

4. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดธรรมรังสี

5. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดตาลเจ็ดยอด

6. คณะครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 นำเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝน ถวาย ณ วัดศรีทุ่งทอง

 

ศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดโครงการ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีนสู่อาเซียน” ระหว่างวันที่ 12 - 13 กรกฎาคม 2556 มีโรงเรียนที่เปิดสอนภาษาจีน ในเขตจังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 12 โรงเรียนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายประนอม เชื้อชาติ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิด ณ สภาคริสตจักรปากน้ำปราณบุรี อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รูปภาพเพิ่มเติม

 

 

นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ศึกษาดูงาน ตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา ณ โรงเรียนศรีวิชัยวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม โดยมี ดร.จาตุรงค์ อินทรรุ่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูให้การต้อนรับและเป็นวิทยากร ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

รูปภาพเพิ่มเติม

 

นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการ กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของผู้บังคับบัญชาและลูกเสือ-เนตรนารี เนื่องในวันคล้าย วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2556 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:21 น.)

รูปภาพเพิ่มเติม

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต ต.1 ภาคใต้ เพชรบุรี ร่วมกับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมบันทึกนักประหยัดตัวน้อย ให้กับนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมี  นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2556 ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 01 กรกฏาคม 2013 เวลา 13:22 น.)

รูปภาพเพิ่มเติม

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก