ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

คณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ ชั้นปีที่ 2 รุ่น 69 โรงเรียนนายร้อยตำรวจ อ.สามพราน จ.นครปฐม ได้มาแนะแนวให้ความรู้ด้านการเข้าศึกษาต่อ ณ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ แก่นักเรียนชั้น ม.3, ม.4, ม.5 และ ม.6 โดยมี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน กล่าวต้อนรับคณะนักเรียนนายร้อยตำรวจ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 18 กันยายน 2013 เวลา 09:05 น.)

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับการตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา จากคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 โดยมี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2556

รูปภาพเพิ่มเติม

 

ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณ รองผู้อำนวยการ สพม.๑๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒ (วิชาอาชีพ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวรายงาน โดยมี นายสวัสดิ์  เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๐ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้การต้อนรับ และผลของการแข่งขัน  จะได้นักเรียนไปดำเนินการแข่งขันในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่กำหนดจัด ณ จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

ข่าว: สพม.10

ภาพเพิ่มเติม

 

 

พันเอกชัยพร อวยพร รองเสนาธิการมณฑลทหารบกที่ 15 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร หน่วยฝึกย่อยโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม คณะครูฝึกและผู้กำกับฯ ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2556

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ส่งนักเรียนซึ่งเป็นเจ้าหน้าธนาคารออมสินโรงเรียน เข้าร่วมโครงการ “School Bank Team Spirit พิชิตใจ” มีนักเรียนเข้าร่วมโครงการ 38 โรงเรียน 5 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2556 ณ ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก