ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดกิจกรรมในรูปแบบฐานทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมสำรวจและปลูกป่าชายเลน มี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:58 น.)

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และรางวัลทุนการศึกษาโครงการสุดยอดนักประหยัดตัวน้อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แก่ นางสาวสุทธิดา ช่วยสุวรรณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 

โครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program)  โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดกิจกรรม English Conversation ซึ่งเป็นกิจกรรมสนทนาภาษาอังกฤษระหว่างนักเรียนกับครูต่างชาติ ณ ห้องโสตทัศนศึกษา เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2556

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2013 เวลา 09:34 น.)

 

กองลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีคณะผู้กำกับลูกเสือเนตรนารีและคณะลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ของโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธี

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2013 เวลา 13:42 น.)

 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms. Daisy Helen M. Alegre และ Ms. Liza B. Ramos นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยบูลาคาน (Bulacan State University) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู ที่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นเวลา ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก