ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีต้อนรับ นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนกุยบุรีวิทยา ซึ่งย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2556

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีอำลา นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ซึ่งย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนหัวหิน ในวันที่ 9 ธันวาคม 2556

 

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช วันที่ 5 ธันวาคม 2556 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีวางพานพุ่มถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ และกล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยนายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน ณ หอประชุม 2 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2556

 

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้จัดค่ายวิทยาศาสตร์ประจำปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556 โดยกำหนดกิจกรรมในรูปแบบฐานทางวิทยาศาสตร์  กิจกรรมสำรวจและปลูกป่าชายเลน มี นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานพิธีเปิด ณ วนอุทยานปราณบุรี อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2556

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2013 เวลา 14:58 น.)

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และรางวัลทุนการศึกษาโครงการสุดยอดนักประหยัดตัวน้อย รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 แก่ นางสาวสุทธิดา ช่วยสุวรรณ เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก