Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

เมื่อวันที่ 22-26 มิถุนายน 2557 คุณครูอดิเรก มะสิน ได้นำ นางสาววรรณชนก รัศมี และ นางสาวนิกาญจณ์ โพธิ์พันธ์ ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เข้าร่วมนำเสนอโครงงานการผลิตแป้งจากลำต้นและเหง้าของสับปะรด ในงานวันนักประดิษฐ์แห่งชาติ ประจำปี 2557 จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (ว.ช.) โครงการ “1 โรงเรียน 1 สิ่งประดิษฐ์” ณ อิมแพค เมืองทองธานี มีผลงานเข้าร่วม 610 ผลงาน ผลงานของนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้รับรางวัล “Special Prize” ซึ่งมีเพียง 2 โรงเรียนที่ได้รับรางวัลนี้

 

กองลูกเสือเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ 1 กรกฎาคม ประจำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมีกองลูกเสือสามัญและผู้กำกับฯ จากโรงเรียนเทศบาลบ้านไร่ใหม่  ร่วมพิธี

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 02 กรกฏาคม 2014 เวลา 13:41 น.)

 

 

วันที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับอำเภอสามร้อยยอด องค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก มีคณะครู ข้าราชการ และ พลังมวลชน เข้าร่วมกิจกรรม โดยมี นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอด เป็นประธาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2557 คณะกรรมการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม โดยมี ว่าที่ ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นประธานคณะกรรมการประเมินรักษาสภาพโรงเรียนในฝันและโรงเรียนมาตรฐานสากลที่เน้นคุณธรรม จริยธรรม นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ ผลการประเมินโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ผ่านการประเมิน เป็นโรงเรียนต้นแบบ “การพัฒนาคุณธรรมนำวิชาการ ตามหลักความดีพื้นฐานสากล”

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน 2014 เวลา 10:42 น.)

 

วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กำหนดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมี นายกำจร  ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ณ อาคารเอนกประสงค์ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก