ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับ Ms. Daisy Helen M. Alegre และ Ms. Liza B. Ramos นักศึกษาชั้นปีที่ ๔ คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยบูลาคาน (Bulacan State University) สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ มาฝึกประสบการณ์ด้านวิชาชีพครู ที่โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นเวลา ๔ เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๖ ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗

 

คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้บริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือชาวฟิลิปปินส์ที่ประสบอุทกภัยจากพายุไต้ฝุ่นไห่เยี่ยน จำนวน เงิน 31,250 บาท โดย นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้มอบให้แก่ Mr. Juliu C. Pacheco ครูโครงการ English Program โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และได้นำเงินจำนวนวดังกล่าวมอบแก่สถานฑูตสาธารณรัฐฟิลิปปินส์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน 2013 เวลา 11:27 น.)

 

นายสุทธิพงษ์ คล้ายอุดม นายอำเภอสามร้อยยอดและหัวหน้าส่วนราชการอำเภอสามร้อยยอด ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน จำนวน 3 ทุน และมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยมี นางธารทิพย์ เสาหงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ พร้อมทั้งได้พบปะพูดคุยกับนักเรียนเรื่องนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดและการรักษาความสงบเรียบร้อย ตามโครงการ 15 นาทีพบปะนักเรียน เมื่อวันที่ 7 พ.ย. 2556 ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยอดวิทยาคม

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2013 เวลา 10:39 น.)

 

คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดย นายสวัสดิ์ เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ร่วมพิธีวางพวงมาลา วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอสามร้อยยอด

 

 

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2556 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 โรงเรียนได้มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี โดย คุณขวัญชัย วัฒนากร ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีและร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน จากนั้นผู้ปกครอง  แยกย้ายพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำชั้น

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก