Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

สิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์

เมื่อวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2555โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้ส่งนักเรียน ได้แก่ นางสาวชุติกาญจน์ ลีธีระ นักเรียนชั้น ม.4/1, นางสาวชนิตา แพทย์พินิจ นักเรียนชั้น ม.4/1 และ ครูอดิเรก มะสิน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการและนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เพื่อ คัดเลือกเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีนานาชาติ ณ ประเทศไทย ณ โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท ศูนย์การค้าเชียร์รังสิต จังหวัดปทุมธานี และผลการนำเสนอสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ในเวทีนานาชาติ ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ พร้อมเงิน 5,000 บาท เป็นเงินสนับสนุนสิ่งประดิษฐ์

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 03 เมษายน 2012 เวลา 11:16 น.)

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก