Get Adobe Flash player
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายกำจร ป้านทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ลิงค์ความรู้

แข่งทักษะวิชาการ

ว่าที่ ร้อยเอกวิสาร  ปัญญชุณ รองผู้อำนวยการ สพม.๑๐ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๐ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการนักเรียนระดับมัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ ๒ (วิชาอาชีพ) ปีการศึกษา ๒๕๕๖ วันเสาร์ที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๖ ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายอวยพร รัตนไพฑูรย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนประจวบวิทยาลัย ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  กล่าวรายงาน โดยมี นายสวัสดิ์  เสาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมกับผู้บริหารโรงเรียนในสังกัด สพม.๑๐ โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา และโรงเรียนเอกชนในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่เปิดสอนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้การต้อนรับ และผลของการแข่งขัน  จะได้นักเรียนไปดำเนินการแข่งขันในระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก ที่กำหนดจัด ณ จังหวัดเพชรบุรีต่อไป

ข่าว: สพม.10

 

 
กิจกรรมโรงเรียน

เรียนรู้ไร้พรหมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร

Link สพม. ๑๐
Links ภายนอก