ด้วย วันที่ 18 มิถุนายน 2558 เป็นวันครบรอบการสถาปนาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ปีที่ 40 ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมกำหนดจัดงานคืนสู่เหย้าชาว ส.ว. ครั้งที่ 5 โดยมี นายบุญชวน ยี่สาร อดีตผู้บริหารโรงเรียนท่านแรกเป็นประธาน และ นายประเสริฐ ลีธีระ ประธานชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กล่าวรายงานในนามประธานจัดงาน ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม