วันที่ 23 กรกฎาคม 2558 คณะผู้บริหารและคณาจารย์สหวิทยาเขตพุเตย อ.ด่านช้าง, อ.หนอหญ้าไซ, อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี มาศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม นายกำจร ป้านทอง ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับ