เนื่องด้วย วันที่ 26 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม