เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยในภาคเช้ามีการแจกของขวัญให้กับนักเรียน ณ สนามกีฬาโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม