โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม กำหนดจัดการเลือกตั้งประธานสมาชิกสภาคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยในโรงเรียน เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม