โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน และ จัดการเรียนการสอนเพื่อปรับพื้นฐานให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ระหว่างวันที่ 3 – 6 พฤษภาคม 2561 และ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 4 – 6 พฤษภาคม 2561