โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่
1. นางราตรี อรชร ตำแหน่งครู วิชาเอกเกษตรกรรม
2. นางสาวปณิชา น้ำแก้ว ตำแหน่งครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
3. นางสาวนฤมล มณีแดง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประจำห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์