โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
1. นายเมธี นิลคล้ำ วิชาเอกสังคมศึกษา
2. นางสาวภัทรสุดา เจริญสุข วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นางสาวรัตน์ติกาล หูทิพย์ วิชาเอกภาษาอังกฤษ