โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr.Edward Omondi Otieno ประเทศเคนยา สอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ โครงการ English Program