เนื่องในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และเป็นวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 และมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ เป็นประธาน และนายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ลงนามถวายพระพร ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม