โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีเปิดอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” บริจาคโดย คุณอิม สุกิจปาณีนิจ โดยมี นายธนู นูนน้อย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 16 ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10 เป็นตัวแทนรับมอบอาคาร “พิบูลย์ – อิม สุกิจปาณีนิจ อุปถัมภ์” เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561