กลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม