คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2561