คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ ลานอเนกประสงค์ อำเภอสามร้อยยอด เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2561