โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายศุภโชค โตทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นายอนันต์ ชูช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นายปณิธิ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย
4. นางสาวสุภาพร ภิษัชพิทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอกดนตรีไทย