คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ นายเธียรชัย แสงชาตรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561