โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr. Jody Hamilton Misher สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา