เนื่องด้วย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้นำกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นและนำถวายวัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง กีฬาทางน้ำและแสดงบนเวทีกลาง ณ วัดศาลาลัย เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561