เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อราษฎรทั้งแผ่นดิน โดยมี นางบังอร ชิตวิลัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561