เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ปี 2562 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน พ่อค้า ประชาชนชาวอำเภอสามร้อยยอดและศิษย์เก่าโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และมอบสิ่งของให้แก่โรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร ในวันศุกร์ ที่ 28 ธันวาคม 2561