คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น ตัวแทนผู้ปกครองครู ชุมชน บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจัดพิธีต้อนรับ นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562