นายสมสันต์ ลือกำลัง รองศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดงานนิทรรศการวิชาการ “เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ สู่มาตรฐานสากล” Samroiyodwittayakhom Open House ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 18 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับในนามคณะกรรมการจัดงาน และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมจากเทศบาลตำบลไร่เก่า โดย นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า จำนวน 50,000 บาท