เด็กหญิงพิมพ์มาดา มังคสิงห์ นักเรียนชั้น ม.3/1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม รับรางวัลเด็กดีมีค่านิยม ในโครงการเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ จัดโดยสภาวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นายพัลลภ สิงหเสนี ผู้ว่าราชการจัดหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562