นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม พร้อมด้วย ฝ่ายบริหารและบุคลากรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับคณะครูจากโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปราณบุรี มาศึกษาดูงานโครงการ English Program และ การจัดการเรียนการสอนภาษาจีน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562