นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานเปิดกิจกรรมน้องส่งพี่ ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม