โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 โดย คุณกำพล เต็งประเสริฐ ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เป็นประธานการประชุมพร้อมมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ร่วมพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักเรียน และนายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนโครงการ English Program ที่มีผลการเรียนดีเด่น เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562