นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร ครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562