โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีหล่อเทียนเข้าพรรษา เพื่อนำไปถวายวัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธาน เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559