ศูนย์ประสานงานโรงเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน B จัดกิจกรรมแข่งขันศักยภาพนักเรียน EP/MEP ภาคกลางและภาคตะวันออก โซน B ประจำปีการศึกษา 2560 โดยมี ว่าที่ร้อยตรีชาญวิทย์ จันทรสุพิศ รองฯ ผอ.สพม.10 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.10 เป็นประธาน เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม