เนื่องด้วยในวันที่ 21 กันยาน ของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมจึงได้จัดกิจกรรมโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที โดย นายจรอ โมกข์บุรุษ รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้อ่านสารสันติภาพ 2560 ของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี โดยมีคณะครู บุคลากร และนักเรียน ร่วมสงบนิ่ง 1 นาที เพื่อเป็นการรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานเพื่อให้เกิดสันติภาพขึ้นกับครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2560 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม