นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษา ตัวแทนชุมชนและตัวแทนหน่วยงานราชการ ให้การต้อนรับคณะกรรมการตัดสินชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของชุมชนและโรงเรียนปลอดขยะ เพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นโรงเรียนปลอดขยะ ระดับภาค ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม