Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายเธียรชัย แสงชาตรี

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายเธียรชัย แสงชาตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี เมื่อ วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 ณ หอประชุม 1 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เช็คผลการเรียน

Cloud

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2018 samroiwit.ac.th Rights Reserved.