Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม 554 ม.3 ต.ไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77180

สพม.๑๐

:::::: โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จ.ประจวบคีรีขันธ์ ::::::

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

นายสุชาติ ปรีดิ์เปรม

ผู้อำนวยการโรงเรียน

 

Link สพม.10

 

 


 

เนื่องด้วย วันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้จัดพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทย และจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ที่ทรงมีพระมหากรุณาต่อราษฎรทั้งแผ่นดิน โดยมี นางบังอร ชิตวิลัย ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม และร่วมพิธี ณ ที่ว่าการอำเภอสามร้อยยอด ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561

เนื่องด้วย วันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว กองลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม โดยนางบังอร ชิตวิลัย ผู้อำนวยการลูกเสือโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ได้นำผู้บังคับบัญชาลูกเสือ, ลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ประกอบพิธีถวายราชสดุดี ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ หอประชุม 2 โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม

เนื่องด้วย ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปีเป็นวันลอยกระทง โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคมได้นำกระทงที่นักเรียนประดิษฐ์ขึ้นและนำถวายวัดในเขตอำเภอสามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมส่งนักเรียนร่วมกิจกรรมประกวดวาดภาพ ประกวดกระทงประดิษฐ์จากใบตอง กีฬาทางน้ำและแสดงบนเวทีกลาง ณ วัดศาลาลัย เมื่อวันที่ 21 - 22 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ Mr. Jody Hamilton Misher สอนรายวิชาภาษาอังกฤษระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศสหรัฐอเมริกา

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม จัดพิธีแสดงความยินดีแด่ นายเธียรชัย แสงชาตรี ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม และ 1 พฤศจิกายน 2561

โรงเรียนสามร้อยยอดวิทยาคม ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ด้วยความยินดียิ่ง
1. นายศุภโชค โตทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์
2. นายอนันต์ ชูช่วย ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกสังคมศึกษา
3. นายปณิธิ คุ้มทรัพย์ ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย วิชาเอกดนตรีไทย
4. นางสาวสุภาพร ภิษัชพิทยา นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี วิชาเอกดนตรีไทย

เช็คผลการเรียน

Cloud

หนังสือราชการ

Link ภายนอก

กล่องรับความคิดเห็น

Copyright © 2019 samroiwit.ac.th Rights Reserved.